Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Za koliko euro biste pozirali goli za sliku na Internetu ili u novinama?
Besplatno
1.000
10.000
50.000
100.000
Milion
10 miliona
Ne bih
     Rezultati