Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Koliko sati prosječno spavate?
Manje od 5
5-6
6-7
7-8
8-10
Preko 10
Noću radim
     Rezultati