Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Koliko minuta mjesečno provedete na mobilnom telefonu?
Do 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 180
181 - 240
241 - 300
301 - 500
501 i više
     Rezultati