Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Da li radite Backup svojih podataka?
redovno
ponekad
nikada
Backup???
     Rezultati