Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Koristite li Linux?
Ne
Da, na poslu
Da, privatno
Šta je to?
     Rezultati