Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Koliko cigareta dnevno popušite?
do 10
do 20
do 30
više od 30
     Rezultati