Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Imate li zdravstvenih problema zbog rada na računaru?
Nemam nikakvih problema.
Imam povremeno.
Imam trajne probleme.
     Rezultati