Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Kako gledate na ravnopravnost žene i muža u braku?
muškarac je glava
apsolutno ista prava
danas su muškarci potlaćeni
     Rezultati