Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Da li biste izašli na spoj sa dečkom ili djevojkom druge nacionalnosti?
Naravno, ako mi se sviđa
Već jesam i sretni smo u vezi
Razmislila/razmislio bih o tome
Već jesam, nažalost
Nikada si to neću dopustiti
     Rezultati