Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Koji predmet ste u školi najviše mrzili?
Matematiku
Fiziku
Muzičko
Fizičko
     Rezultati