Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Koliko je stara planeta Zemlja?
2 milijarde godina
 12%
3,2 mrd. god.
 11%
4,6 mrd. god.
 36%
6,5 mrd. god.
 41%
glasova: 66