Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Najbolji način za raskid s curom/momkom je...
Licem u lice
 69%
SMS porukom
 9%
Angažiranjem plaćenog ubice
 10%
Preko telefona
 4%
Oglasom u novinama
 2%
Pismom
 1%
E-mailom
 2%
Nekako drugačije
 3%
glasova: 351