Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Najbolji način za raskid s curom/momkom je...
Licem u lice
SMS porukom
Angažiranjem plaćenog ubice
Preko telefona
Oglasom u novinama
Pismom
E-mailom
Nekako drugačije
     Rezultati