Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Dobivate li spam mail i koliko dnevno?
Ne, još nisam dobio ništa
Da, nekoliko na dan
10ak maila
20ak maila
30ak maila
čak preko 50 maila
     Rezultati