Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Cure, šta radite kada vas partner prevari?
prevarim i ja njega
durim se, pa oprostim
pravim se da ne znam
vrijeđam ga par dana
ostavim gada
     Rezultati