Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Odakle pristupate Internetu?
Od kuće
Sa posla
Od kuće i s posla/škole
Iz škole/fakulteta
Iz cybercafea
Od prijatelja
     Rezultati