Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Biste li koristili uslugu muške ili ženske prostitutke?
Bih
Ne, nikako
Možda
     Rezultati