Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Koliko se često spajate na net?
više puta dnevno
jednom dnevno
par puta sedmićno
svaki radni dan
rjeđe od navedenog
jednom sedmićno
     Rezultati