Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Da li biste oprostili partnerovu preljubu?
Ne, nikad
Da, dešava se
Da, zbog braka
Da, zbog djece
Da i bez braka
Ne znam
     Rezultati