Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Koliko partnera smiju žene imati prije braka?
nijednog
manje od 5
oko 10
više od 10
     Rezultati