Ankete

   Otvorene ankete:  Zatvorene ankete:  
Koji je glavni razlog zbog kojeg ste kupili računar?
Internet
E-mail
Igrice
Posao
Chat
Svi ga imaju
     Rezultati